Игри

Информация за страница Онлайн обучение

Днес много студенти предпочитат дистанционното следване, което се предлага в редица университети и колежи. Този метод носи редица предимства, свързани най-вече с възможността да не се пътува на далечни разстояния ако въпросната образователна институция се намира далече от мястото, в което живеят студентите. Освен това при полагането на изпити или за написването на курсови работи няма нужда да се ходи до университета или колежа. Достатъчно е просто нещата да се попълнят и после да се изпратят на посочения от преподавателя имейл адрес. От своя страна учителите използват същия начин за комуникация и изпращат оценките и рецензиите по електронен път. Това се отнася и за лекциите по всички дисциплини. Да учат онлайн искат много хора на различни възрасти. Този начин позволява през деня да се работи, а вечер да се учат изпратените от преподавателите лекции. Освен това е възможно в случай на някакви затруднения или въпроси да се комуникира както с преподавател, така също и с други колеги.

                Друго нещо, по което се различава онлайн обучението от това в повечето образователни институции, са виртуалните дневници. В тях се нанасят абсолютно всички оценки, независимо дали става въпрос за такива от изпити или за текущи контролни през семестъра. Ако преподавателят прецени, че трябва да даде домашно на студентите, той отново използва имейл адресът. Ученето онлайн е не само атрактивно, но и дава възможност за изучаването на голям брой дисциплини, които не присъстват в много от държавните университети. Неслучайно и таксите за обучение често са в пъти по-скъпи, но за сметка на това предлагат повече опции и свобода на избор. Онлайн колежи и университети има в много европейски градове и държави, а също така и в САЩ. Всички те са пълни с умни и ентусиазирани хора, решили да опитат атрактивен начин за следване на своето висше образование. Няма съмнение, че той е предпочитан масово по целия свят, защото спестява ценно време, което е необходимо за пътуването до учебното здание. Така дори и някой да в далечен град или село, не е проблем да следва дистанционно. В голям процент от случаите преподавателите в такива учебни заведения са много по-добре подготвени и  квалифицирани в сравнение с тези в държавните.

                Онлайн обучение позволява предаването по имейл и на дипломна разработка, което е последната стъпка преди получаването на диплома за завършено висше образование. Тази диплома често се признава от редица други престижни колежи и университети. Това дава предимства в случаите, когато студентите искат да продължат своето обучение – например с някоя магистърска програма. Следването онлайн днес е много популярно и тази тенденция се увеличава и расте непрекъснато. Много от учещите в държавни университети напускат, недоволни от малкото на брой дисциплини, които си изучават, както и от начина на преподаване. Те търсят друга алтернатива, която предлага по-добри и изгодни условия въпреки понякога високите цени. Заплащането на таксата е съществена част от следването. Характерно за много от университетите и колежите, които предлагат онлайн обучение, е да намаляват от стойността на таксата ако студентите имат достатъчно добър или отличен успех, което е още едно от техните предимства.

 

Етикети:   Училища , Университети , Обучение , Колежи , Как да науча английски
eXTReMe Tracker